جمعه 07 خرداد 1395
 
 
در بین مردمان کوچک، دروغ‌گوئی فراوان است. نیچه