سه شنبه 04 آبان 1395
 
 
آنکه میتواند؛ انجام می دهد؛ آنکه نمیتواند؛انتقاد می کند. جورج برناردشاو